Saturday, 3 May 2014

Penghargaan

Bismillahirrahmanirrahim...


Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami memanjatkan rasa kesyukuran kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat juga kami menyiapkan tugasan yang diberikan. Blog ini dijalankan untuk memenuhi tugasan yang diminta oleh pensyarah kami bagi Kursus BMS 3022, iaitu Karya Agung Melayu. Selain itu, blog ini dibina untuk mempromosikan dan memberi maklumat tambahan berkaitan Karya Agung yang semakin dilupakan oleh masyarakat.            Ribuan terima kasih kami ucapkan kepada individu penting yang banyak membantu kami sepanjang kami menyiapkan blog ini. Pertama sekali kepada Dr. Mohd Rashid bin Md Idris kerana beliau telah banyak memberikan bimbingan dan semangat kepada kami untuk menyiapkan blog ini. Setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan ucapan terima kasih kepada beliau.
            Selain itu, terima kasih juga diucapkan kepada ibu bapa kami yang sudi memberi dorongan dan motivasi semasa kami menyiapkan blog ini. Tidak lupa juga, kepada rakan-rakan kami, kerana sudi melawati blog karya agung kami ini dan memberikan sokongan serta dorongan kepada kami sepanjang blog ini dijalankan. Terima kasih diucapkan kepada semua yang terlibat selama menjayakan blog ini.
Thursday, 1 May 2014

NILAI DAN MAKLUMAT

1.0       PENGENALAN
Secara umumnya karya agung boleh difahami sebagai karya yang berjaya meninggalkan kesan seni, ilmu, falsafah dan nilai budaya dan sosial yang kekal dalam kesedaran dan ingatan bersama bangsa itu sepanjang sejarahnya. Pengertian Karya Agung Melayu dan Karya Agung Dunia Melayu mempunyai perbezaan. Karya Agung Melayu bermaksud Karya Agung yang ditulis atau diungkap atau dilisankan dalam bahasa Melayu, tidak mengambil kira perbezaan kelompok, bangsa,etnik dalam kawasan dunia Melayu ini manakala Karya Agung Dunia Melayu pula bermaksud Karya Agung yang terdapat di kawasan Dunia Melayu yang terdapat dalam bahasa serumpun atau bahasa-bahasa Melayo-Polinesia yang lain.
            Karya Agung Melayu merupakan salah satu warisan Melayu yang harus dipelihara dengan baik. Hal demikian kerana Karya Agung merupakan cerminan yang dapat menceritakan kehidupan masyarakat Melayu pada zaman dahulu khususnya ketika zaman pemerintahan Melayu Melaka. Penelitian terhadap kandungan Karya Agung Melayu dapat membantu kita mengenali dengan lebih dekat berkenaan struktur sosial, budaya, agama serta nilai atau norma-norma kehidupan yang diamalkan masyarakat Melayu ketika itu.
Menyingkap kembali kata-kata keramat Hang Tuah dalam Hikayat Hang Tuah “Takkan Melayu hilang di dunia”, jelas memerlukan usaha kita sebagai generasi pewaris warisan Melayu untuk terus mengenali dan memperkasa jati diri Melayu. Salah satu caranya ialah dengan meneliti kembali karya-karya dahulu bagi mendapatkan gambaran sebenar kehidupan masyarakat pada waktu itu.
Penelitian tentang nilai ilmu dan maklumat dalam sesebuah karya agung dapat membantu kita menjejaki cara hidup nenek moyang kita pada waktu dahulu. Contohnya seperti ilmu jampi, ilmu pengasih, dan ilmu pendukunan yang sememangnya merupakan suatu amalan bagi masyarakat terdahulu. Jika dilihat pada peredaran masa sekarang, banyak nilai ilmu yang diamalkan oleh masyarakat Melayu dahulu ditinggalkan kerana ada diantaranya yang bertentangan dengan agama Islam, malahan tidak lagi relevan pada masa kini. Namun, itulah hakikat yang perlu kita ketahui dan selami kerana nilai-nilai ini telah lama terserap dalam diri seorang Melayu.
2.0       ILMU FIRASAT
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat ( 2010:412) ilmu firasat ialah pengetahuan mengenai tanda-tanda pada muka iaitu anggota badan dan lain-lain untuk mengetahui kelakuan atau nasib orang. Ilmu firasat dapat dikatakan sebagai ilmu yang boleh menilik nasib seseorang. Sesiapa yang mempelajari akan ilmu ini akan boleh membaca fikiran seseorang. Dalam Hikayat Hang Tuah, terdapat beberapa peristiwa yang boleh dikaitkan tentang penggunaan ilmu firasat. Antaranya ialah berdasarkan kepada peristiwa mimpin yang telah di alami oleh Hang Mahmud. 
 “ Maka pada malam itu Hang Mahmud bermimpi bulan turun dari langit; maka cahayanya penuh di atas kepala Hang Tuah. Hang Mahmud pun terkejut lalu bangun daripada tidur, lalu diribanya anaknya Hang Tuah dan diangkatnya, maka diciumnya seluruh tubuh.
                                                                                  (Hikayat Hang Tuah : 23)
Hang Mahmud telah bermimpi tentang bulan yang turun dari langit dan cahaya bulan tersebut telah mengenai Hang Tuah. Melalui peristiwa tersebut, Hang Mahmud berpendapat bahawa sesuatu akan berlaku kepada Hang Tuah. Dengan itu, beliau telah berpesan kepada isterinya iaitu Dang Merdu agar sentiasa menjaga Hang Tuah. Hang Mahmud juga berfikir bahawa Hang Tuah patut diberikan ajaran yang sempurna. Namun, disebabkan keadaan di Kampung Sungai Duyung tidak mempunyai tempat pengajian yang sesuai untuk Hang Tuah, maka Hang Mahmud berpendapat mereka haruslah berpindah ke Bentan. Di Bentan, Hang Tuah telah diserahkan kepada seorang lebai untuk diajarkan mengaji al-Quran.
“ … Maka dilihatnya seekor pelanduk putih, seperti kambing besarnya, berhadapan dengan anjingnya. Maka oleh pelanduk itu digigitnya akan anjing kedua itu. Maka anjing itu pun berteriak keduanya lalu terjun ke dalam sungai itu. Maka pelanduk itu pun mengusir anjing keduanya. … “ Ya Tuanku Syah Alam, ada patik dengar kata orang tua-tua patik, jika ada pelanduk putih pada hutan atau barang tempat sekalipun, baiklah tempat, patut diperbuat negeri; berdaulat negeri, tuanku.”
                                                                                  (Hikayat Hang Tuah : 64)
Selain itu, dalam hikayat ini juga peristiwa yang berkaitan dengan ilmu firasat dapat di lihat pada peristiwa penubuhan Kota Melaka. Pada ketika Tuanku Syah Alam sedang berehat di bawah sepohon pokok, Hang Tuah telah mengkhabarkan kepada Tuanku tentang Anjing pemburuannya yang telah dikalahkan oleh seekor pelnduk putih. Tuanku Syah Alam tertarik dengan cerita yang disampaikan dan bertanya kepada salah seorang pembesar tentang peristiwa tersebut. Pada pandangan pembesar, menurut cerita yang di sampaikan oleh orang tua-tua, jika terdapat seekor pelanduk putih, maka tempat itu amat sesuai untuk dibuka sebuah negeri. Berdasarkan kepada peristiwa dan pendapat yang diberikan oleh pembesar, Tuanku Syah Alam berfirasat, jika dibuka sebuah negeri, negeri tersebut akan maju dan kuat.
… “ Apa juga dipakainya maka tiada lut kuparang? Tetapi pada firasatku sebab kerisnya inilah maka ia tiada dapat ditentang lawan dan tiada lut kuparang tubuhnya ini. Jikalau demikian, apa jua kehendaknya? Baiklah kuperdayakan.”
                                                                      (Hikayat Hang Tuah : 155)
Menerusi peristiwa yang berlaku tentang rahsia Keris Taming Sari. Hang Tuah berfirasat bahawa jika seseorang itu mempunyai keris Taming Sari, badannya tidak akan lut jika ditikam. Dengan menggunakan kebijaksanaannya, Hang Tuah telah berjaya merampas keris tersebut dari tangan Taming Sari. Dengan itu, dapat dikatakan bahawa, untuk memperoleh keris Taming Sari tersebut. Firasat awal Hang Tuah tentang keris tersebut sememangnya betul, kerana sepanjang beliau menggunakan keris tersebut, beliau tidak pernah tercedera dalam pertarungan.

3.0       ILMU PENGASIH
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat ilmu pengasih ialah pengetahuan tentang jampi, azimat, atau guna-guna untuk mendatangkan atau membangkitkan rasa kasih terhadap individu yang dikehendaki. Ilmu pengasih boleh difahami sebagai salah satu ilmu kebatinan yang digunakan sebagai satu usaha untuk menakluki dan memiliki sekeping hati yang dimiliki individu yang dihajati atau dicintai secara halus atau ghaib. Ilmu ini hanya akan berkesan kepada individu yang dimaksudkan sahaja dan tidak akan memberi kesan kepada orang yang terdekat dengannya.
            Ilmu pengasih dibuat dalam berbagai jenis, kaedah serta nama. Contohnya minyak dagu, pengasih purnama, pengasih arjuna, pengasih jiwa dan banyak lagi. Ilmu pengasih boleh dilakukan dengan menggunakan minyak pengasih yang diperbuat daripada bahan tertentu, makanan dan minuman, minyak wangi, tenungan mata, hikmah suara, hikmah seri wajah dan sebagainya. Hakikatnya, ilmu pengasih ini telah diamalkan oleh nenek moyang kita sejak dahulu lagi.  Keadaan ini turut digambarkan dalam karya-karya warisan Melayu. Dalam Hikayat Hang Tuah turut diceritakan perihal Hang Tuah menggunakan ilmu pengasih bagi mendapatkan Tun Teja.:
Maka Tun Tuah pun bermohonlah lalu pulang ke rumahnya. Maka Tun Tuah pun mandi dan berlangir. Maka Tun Tuah pun duduklah membuka pustakanya. Setelah sudah dilihat dalam pustakanya, maka Tun Tuah pun tersenyum, seraya dikucupinya puatakanya itu.
                                                                                  (Hikayat Hang Tuah: 216)
Setelah Tun Tuah berolah jebat itu, maka Tun Tuah pun kembalilah ke rumahnya berbuat suatu guna pengasih namanya. Setelah sudah diperbuat guna itu, maka pada malam itu juga Tun Tuah berjaga membaca pustakanya datang siang.
                                                                                  (Hikayat Hang Tuah:  217)
Demi berpalit gunanya itu maka Tun Teja pun terkejut seperti disentap orang kakinya. Maka Tun Teja pun bangun, seraya berkata, “Rindunya aku akan Mak Inang…” … “Janganlah inangda takut. Mana Tun Tuah itu sekarang?
                                                                                  (Hikayat Hang Tuah: 218)

Namun, sebagai umat Islam kita wajib menjauhi perkara yang dilarang Allah SWT. Setiap perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah dikira sebagai perkara Bid’ah iaitu perkara yang bercanggah dengan al-Quran atau Sunnah dan turut dianggap sesat. Peredaran masa serta meningkatnya tahap mentaliti dalam kalangan masyarakat sekarang menjadikan amalan-amalan sebegini tidak lagi di amalkan kerana masyarakat kini telah pandai memilih dan membezakan antara yang buruk dan baik.

4.0       ILMU PENDUKUNAN
Perdukunan merupakan penterjemahan dari kata al kahaanah daripada Bahasa Arab. Ilmu dukun ini dikatakan mengandungi tiga unsur iaitu unsur yang pertama ialah mesti adanya yang disebut sebagai kaahin (si pendukun), mutakaahin (peminta atau pesakit yang berjumpa dukun) dan mahkuun (kepada siapa dukun itu ditujukan). Kamus Dewan menyatakan bahawa dukun merupakan orang yang mengubat orang sakit atau memberi ubat cara kampung atau tradisional dengan membaca jampi serapah dan sebagainya. Perdukunan pula didefinisikan sebagai sesuatu yang mengenai  atau berkaitan dengan pengubatan cara kampung atau tradisional yang berkaitan dengan ilmu dukun.
Terdapat beberapa istilah untuk orang yang mengamalkan ilmu perdukunan ini. Antaranya ialah kahin, ‘arraf, rammal, munajjim atau ahli nujum, sahir atau tukang sihir dan lain-lain. Al Baghawi mengatakan bahawa al-kahin merupakan seseorang yang mengkhabarkan sesuatu yang akan terjadi pada masa akan datang. Namun demikian, ada juga yang mengatakan al-kahin adalah individu yang memberitahu apa yang tersirat di dalam hati seseorang. Istilah yang kedua yang berkaitan dengan perdukunan ialah ‘arraf. ‘Arraf dikatakan oleh Al-Baghawi sebagai orang yang mengaku-ngaku tahu akan urusan-urusan tertentu melalui cara yang tertentu dan mungkin juga mengetahui tempat sesuatu barang yang hilang itu disorokkan.
            Istilah yang ketiga bagi pendukun ialah rammal. Rammal ini merupakan kata akar bahasa Arab iaitu raml yang diertikan sebagai pasir yang lembut. Rammal pula adalah seorang tukang ramal yang akan menggaris-gariskan sesuatu di pasir untuk mengetahui sesuatu perkara yang diminta oleh orang yang datang berjumpa dengannya. Ilmu ini telah lama dikenali oleh masyarakat Arab dengan nama ilmu raml. Munajjim atau juga disebut sebagai ahli nujum sudah pasti sinonim dengan masyarakat Melayu. Nujum membawa erti bintang-bintang. Ahli nujum ini biasanya akan meramal nasib seseorang menggunakan cara yang tertentu. Sebagai contohnya dapat dilihat dalam Hikayat Hang Tuah seperti berikut :
Maka segala ahlul nujum dan sasterawan pun melihat yang di dalam nujum. Setelah sudah dilihatnya, maka masing-masing pun menggerakkan kepalanya. Maka titah baginda, “Apa sebab kamu sekalian mengerakkan kepalamu?” Maka sembah segala ahlul nujum dan sasterawan itu, “ya Tuanku Syah Alam, patik mohonkan ampun beribu-ribu ampun dan kurnia ke bawah Duli Syah Alam; adapun patik anakanda ini terlalu amat bahagia beroleh suami anak raja besar,  dan anak cucu paduka anakanda inilah akan raja datang kepada akhir zaman, akan menjadi raja besar. Maka duli tuanku pun hendaklah segera memberi paduka anakanda bersuami, hendaklah paduka anakanda ini ditaruhkan pada suatu pulau yang bernama Biram Dewa itu dengan suatu mahligai dan dayang-dayang. Di sanalah paduka anakanda bersuami raja besar itu.”
                                                                                  (Hikayat Hang Tuah: 5)
Berdasarkan petikan di atas, hikayat ini menceritakan perihal Tuanku Syah Alam yang menggunakan khidmat ahli nujum bagi menilik untung nasib anak gadisnya itu iaitu Tuan Puteri Kemala Ratna Pelinggam. Melalui tilikan para ahli nujum, mereka mendapati bahawa nasib anak gadisnya itu adalah beroleh keuntungan pada masa akan datang melalui perkahwinannya dengan anak raja besar. Justeru, untuk beroleh keuntungan tersebut ahli nujum menyarankan supaya Tuan Puteri Kemala Ratna Pelinggam segera dikahwinkan dan diletakkan di sebuah pulau yang bernama Biram Dewa dengan sebuah istana berserta dayang-dayang.
Melalui Hikayat Hang Tuah, jelas menunjukkan bahawa peranan dukun sangat penting pada zaman dahulu dalam menentukan masa depan seseorang. Dukun bukan sahaja berupaya mengubati orang sakit, bahkan dukun juga dapat mengetahui sesuatu perkara yang bakal berlaku kelak. Hal ini berlaku disebabkan pengaruh Hindu-Buddha yang meresapi dalam budaya Melayu pada ketika itu. Mereka lebih percaya tilikan yang akan menetukan nasib mereka pada masa akan datang. Selepas kedatangan Islam, ilmu pendukunan semakin jarang digunakan.


5.0       ILMU JAMPI
Jampi didefinisikan Kamus Dewan sebagai kata-kata tertentu yang diucapkan untuk mendatangkan kesaktian seperti boleh menyembuhkan penyakit. Jampi juga dikenali sebagai mantera. Orang Melayu sangat dekat dunianya dengan spiritual. Ini mungkin juga disebabkan oleh Islam yang menjadi agama rasmi orang Melayu, agama Hindu dan Buddha juga pernah mempengaruhi masyarakat Melayu suatu ketika dahulu. Jika dilihat pada zaman dahulu, hampir kesemua aktiviti akan diikuti dengan jampi.
            Ilmu jampi atau perdukunan ini dapat dilihat dalam teks Sulalatus Salatin pada bab 3 yang ada menyentuh tentang Badang beroleh gagah. Dalam bahagian ini, Badang merupakan seorang hamba yang tinggal di Sayung dan mengerjakan sebuah huma milik tuannya. Badang juga mempunyai aktiviti lain iaitu gemar menahan lukah. Namun apa yang menghairankan ialah lukahnya tidak pernah dimasuki ikan dan dia hanya menjumpai tulang ikan sahaja berhampiran lukahnya itu. Maka, pada suatu hari Bdang mengintip kawasan lukah itu untuk mengetahui siapakah yang telah memakan ikan di lukah yang ditahan itu.
            Badang berasa terkejut apabila melihat seekor hantu yang berbadan besar dan panjang, matanya merah seperti matahari terbit, dan rambutnya dikatakan mencecah pusat. Dengan berbekalkan parang dan kapak, Badang menerpa kea rah hantu itu dan memegang janggutnya dan mengugut mahu membunuhnya. Akibat ketakutan, hantu itu memberikan beberapa tawaran dan Badang memilih untuk menjadi kuat. Untuk menjadi kuat, hantu itu mengarahkan Badang supaya memakan muntahnya. Berikut adalah kata-kata hantu tersebut :
“Jikalau engkau hendakkan gagah, makanlah muntahku. Setelah itu oleh Badang dicubanya segala pohon kayu hampirnya yang besar-besar itu, dengan sekali bantunnya habis patah-patah”.                                                       
 ( Hikayat Hang Tuah: 48-49 )
            Dalam Islam, terdapat juga unsur-unsur jampi. Namun demikian, ayat-ayat yang dibacakan dalam jampi tersebut adalah ayat al-Quran dan bergantung kepada keizinan Allah untuk menyembuhkan sesuatu penyakit atau tidak. Pada hari ini, ramai yang terkeliru antara jampi yang diamalkan pengamal ilmu hitam dengan pengamal al-Quran. Tidak kurang juga ada yang menyatakan bahawa jampi yang menggunakan ayat al-Quran ini adalah syirik kerana menyekutukan Allah. Di sini terdapat percanggahan pendapat kerana dari segi syarak itu sendiri, Islam membenarkan umatnya untuk berubat selagi mana cara perubatan itu tidak menyekutukan Allah dan tidak membuatkan individu itu terpesong kepercayaannya.

6.0       MAKLUMAT TENTANG STRATA SOSIAL MASYARAKAT
Strata masyarakat  atau statifikasi ialah menggambarkan tentang struktur sosial masyarakat dari segi iaitu pembahagian masyarakat kepada beberapa lapisan atau kelas yang berlainan atau juga dikenali sebagai susun lapis masyarakat. Dalam Karya Agung Sejarah Melayu, masyarakat Melayu digambarkan mempunyai struktur yang tersusun. lanya didahului oleh seorang raja sebagai pemerintah. Baginda akan dikelilingi oleh kerabat-kerabat di raja, permaisuri, putera-puteri raja serta kaum kerabat di raja yang lain. Berada di bawah baginda ialah golongan pentadbir atau lebih dikenali juga sebagai golongan bangsawan. Antara jawatan penting ialah seperti Bendahara, Laksamana, Penghulu Bendahari, Temenggung, Syahbandar, Bentara dan lain-lain lagi. Selain itu, golongan ulama juga berada dalam hirarki ini seperti Makhdum, Sayyid, Maulana dan Kadhi.
Seterusnya ialah golongan rakyat biasa yang merdeka. Biasanya golongan ini terdiri dari pedagang-pedagang, petani, tukang-tukang mahir serta saudagar-saudagar. Contoh yang terkenal dalam Sejarah Melayu ialah seperti Hang Isap serta Raja Mandeliar, Mina Sura Dewana, Kitul, Ali Manu Nayan dan Patih Adam yang rapat dengan golongan bangsawan. Golongan yang berada dalam kelas terbawah ialah golongan hamba. Ada tiga kategori hamba yang dipaparkan dalam Sejarah Melayu seperti hamba abdi, hamba biduanda dan hamba hutang. Namun, perkara yang paling menarik ialah tiadanya unsur kasta dalam masyarakat Hindu yang dibawa ke dalam strafikasi masyarakat Melayu Melaka.

Golongan pembesar turut berada dalam kategori pemimpin selepas golongan raja. watak Hang Tuah yang digambarkan sebagai seorang hulubalang yang sangat setia kepada rajanya. Beliau sentiasa mentaati perintah raja yang kadang kala tidak dapat diterima akal oleh masyarakat kini. Kisah penderhakaan Jebat adalah salah satu daripadanya. Dalam peristiwa tersebut tidak ada seorang pun yang dapat mengusir Hang Jebat daripada istana. Apabila Sultan Mansor Syah menitahkan Hang Tuah supaya membunuh Hang Jebat, beliau tidak menolak langsung perintah itu walaupun orang yang bakal dibunuhnya itu adalah sahabatnya sendiri.
Maka bertikam pula ia dengan Hang Jebat, dua tiga kali keris Hang Tuah tertikam kepada tiang dan dinding.
(Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu): 142)
Strata rakyat biasa pula dapat dilihat pada kisah Wan Empuk dan Wan Malini yang merupakan seorang petani yang mengerjakan padi huma di lereng bukit. Pada suatu hari, mereka melihat padi mereka sudah masak dan berbuahkan emas serta berdaunkan perak. Di  atas bukit itu, mereka menemui tiga orang pemuda yang tampan parasnya. Mereka menyatakan bahawa mereka adalah keturunan Raja Iskandar Zulkarnain bernisabkan Raja Nusirwan dan pancaran Raja Biktram Syah. Pemuda itu bernama Nila Pahlawan dan Karna Pndita dan bersama-sama mereka ialah sebilah pedangn bernama Simandang Kini dan lembing bernama Lembuara.
Maka kepada malam itu dipandang oleh Wan Empuk dan Wan Malini dari rumahnya, di atas Bukit Si Guntang itu bernyala seperti api … Maka keduanya naik ke atas Bukit Siguntang itu. Maka dilihatnya padinya berbuahkan emas dan berdaunkan perak dan batangnya tembaga suasa.
                                                          (Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu): 20)


Tuesday, 29 April 2014

CONTOH KARYA AGUNG

Hikayat Hang Tuah


Hikayat Hang Tuah
"Hikayat Hang Tuah" merupakan sebuah cerita hikayat Melayu yang menggambarkan dengan terperinci keadaan semasa sewaktu tersebut. Hikayat Hang Tuah telah disifatkan oleh pengkaji sebagai gambaran tiga zaman yang ditempuhi oleh bangsa Melayu, iaitu zaman permulaan, zaman kegemilangan dan zaman kejatuhannya.Terdapat pertelingkahan mengenai sama ada Hang Tuah benar-benar wujud, ataupun hanya dongengan semata-mata. Hal ini disebabkan tempoh yang dirangkumi dalam Hikayat Hang Tuah agak lama. Selain itu, terdapat pertelingkahan dalam beberapa kitab lain mengenai jalan cerita hikayat Hang Tuah. Hang Tuah ialah seorang pahlawan legenda berbangsa Melayu pada masa pemerintahan Kesultanan Melaka pada abad ke-15 (Kesultanan Melayu Melaka) bermula pada 1400-1511 A.D. Menurut rekod sejarah, beliau lahir di Kampung Sungai Duyong, Melaka kira-kira dalam tahun 1444 A.D. Bapanya bernama Hang Mahmud, manakala ibunya pula ialah Dang Merdu Wati. Bapanya juga pernah menjadi hulubalang istana yang handal suatu ketika dahulu, begitulah juga ibunya yang merupakan keturunan dayang di istana. Hang Tuah ialah Laksamana yang terkenal dengan kesetiaannya kepada Raja dan merupakan petarung silat yang amat handal dan tiada tolok bandingnya.
          Hang Tuah dan empat orang kawannya, iaitu Hang JebatHang KasturiHang Lekir dan Hang Lekiu menuntut ilmu bersama Adiputra diGunung Ledang. Selesai menuntut ilmu, mereka berlima kembali ke kota Melaka. Pada suatu hari, mereka berjaya menyelamatkan Dato' Bendahara (iaitu Perdana Menteri) daripada seorang lelaki yang sedang mengamuk. Dato' Bendahara kagum dengan ketangkasan mereka dan menjemput mereka semua ke rumahnya dan seterusnya mengambil mereka untuk bertugas di istana. Sejak itu, Hang Tuah dan sahabat-sahabatnya amat disayangi oleh Sultan sehinggalah Hang Tuah mendapat gelaran Laksamana. Semasa mengiringi Sultan Melaka ke Majapahit di tanah Jawa, Hang Tuah telah berjaya membunuh seorang pendekar Jawa bernama Taming Sari. Dalam pertarungan itu, Taming Sari, seorang pendekar yang kebal yang tidak dapat dilukakan. Tetapi Hang Tuah mengetahui bahawa kekebalan Taming Sari terletak pada kerisnya. Oleh itu Hang Tuah berjaya merampas keris berkenaan dan membunuh Taming Sari. Keris itu kemudiannya dianugerahkan oleh Betara Majapahit kepada Hang Tuah. Pemilik keris ini akan turut menjadi kebal seperti pendekar Jawa Taming Sari.
          Hang Tuah telah diutuskan ke Pahang bagi mendapatkan Tun Teja untuk dijadikan permaisuri Sultan Melaka. Ketika Hang Tuah ke Pahang, Melor turun dari Gunung Ledang mencari Hang Tuah. Melor telah ditawan oleh Tun Ali atas hasutan Patih Karma Vijaya bagi dijadikan gundik Sultan. Atas muslihat Tun Ali juga, Hang Tuah yang kembali dari Pahang akhirnya dapat berjumpa Melor, tetapi Sultan juga turut menyaksikan perbuatan Hang Tuah itu. Melor dan Hang Tuah dihukum bunuh kerana difitnah berzina dengan Melor yang telah menjadi gundik Sultan. Namun, hukuman mati tidak dilaksanakan oleh Bendahara sebaliknya Hang Tuah disembunyikannya di sebuah hutan di Hulu Melaka. Hang Jebat telah dilantik oleh Sultan menjadi Laksamana menggantikan Hang Tuah dan keris Taming Sari telah dianugerahkan kepada Hang Jebat. Hang Jebat sebagai sahabat karib Hang Tuah, menyangka bahawa Hang Tuah telah teraniaya dan telah menjalani hukuman mati. Hang Jebat (menurut Hikayat Hang Tuah) atau Hang Kasturi (menurut Sejarah Melayu), bertindak derhaka kepada Sultan dan mengambil alih istana. Tidak ada pendekar atau panglima di Melaka yang dapat menentang Hang Jebat (atau Hang Kasturi) yang telah menjadi kebal kerana adanya keris Taming Sari di tangannya.

            Sultan Mahmud terpaksa melarikan diri dan berlindung di rumah Bendahara. Pada masa itu, baginda baru menyesal kerana membunuh Hang Tuah yang tidak bersalah. Inilah masanya Bendahara memberitahu yang Hang Tuah masih hidup. Hang Tuah kemudiannya telah dipanggil pulang dan dititahkan membunuh Hang Jebat. Setelah tujuh hari bertarung, Hang Tuah akhirnya berjaya merampas semula Taming Sarinya daripada Hang Jebat dan membunuhnya. Dalam pertarungan yang sedih ini, Hang Jebat telah cuba membela sahabatnya yang telah difitnah. Namun begitu, Hang Tuah telah membantu sultan yang sebelum itu menghukumnya tanpa sebarang alasan. Sedangkan Abu Bakar Siddiq R.A juga berkata kepada orang Muslim bahawa jika dia bersalah, rakyat boleh menjatuhkannya. Ternyata, kesilapan Hang Tuah yang tidak berfikir bahawa Allah S.W.T lebih berkuasa daripada sultan dan memang tidak salah seandainya Hang Jebat cuba menegakkan kebenaran. Tragedi ini masih menjadi perbalahan orang Melayu sampai sekarang. Namun begitu, ada juga yang menyokong Hang Tuah. Ini kerana Hang Jebat bukan saja derhaka kepada sultan bahkan telah membunuh ramai orang/rakyat Melaka yang tidak berdosa dengan mengamuk di dalam istana dan seluruh Melaka. Tindakan Hang Tuah yang membunuh Hang Jebat mungkin satu tindakan yang berupa hukuman mati terhadap seorang pembunuh.

Sulalatus Salatin


Sulalatus Salatin
        Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu) merupakan satu karya sejarah mengenai kebangkitan, kegemilangan dan kejatuhan zamanKesultanan Melayu Melaka yang ditulis oleh beberapa orang pengarang Melayu. Namun, terdapat pendapat yang mendakwa apabilaPortugis menakluk Melaka, salinan Sejarah Melayu telah dibawa ke Goa. Sejarah Melayu ditulis di Melaka dan dibawa bersama semasa Sultan Mahmud Syah berundur dari Melaka pada tahun 1511. Naskhah asal ini kemudian dibawa ke Johor dari Kampar, Sumatera pada tahun 1528. Teks yang turun masa kini merupakan teks yang disalin dipercayai berasal sejak tahun 1356, dan disunting semula pada 1612. Salinan manuskrip yang ada bertarikh 1808. 
          Portugis merampas naskhah Sejarah Melayu pada tahun 1536 semasa menyerang Johor Lama. Naskhah ini kemudian dibawa balik ke Johor oleh Orang Kaya Suguh. Terdapat perselisihan pendapat berkenaan Goa. Pendapat pertama merujuk kepada Goa yang terdapat di India, manakala pendapat kedua merujuk pada sebuah tempat bernama Gowa yang terletak di Sulawesi. Lihat perbezaan ejaan keduanya. Pendapat yang kedua ternyata lebih kuat atas alasan sekiranya Portugis mengambil salinan Sejarah Melayu dan dibawa ke Goa, India, pastinya Sejarah Melayu akan dibawa terus ke Eropah sebagai harta rampasan.
             Terdapat sekurang-kurangnya 29 versi tetapi versi yang paling mashyur adalah versi Shellabear. Menurut pengenalan Sejarah Melayu naskah Shellabear, Yang diPertuan Raja di Hilir, Sultan Abdullah Mu'ayat Syah ibni'l Sultan Abdul Jalil Syah telah mengutuskan Seri Nara Wangsa Tun Bambang untuk memerintah Bendahara Paduka Raja Tun Muhammad@Mahmud (Tun Sri Lanang) pada hari Khamis, 12 Rabiul Awal 1021 bersamaan 13 Mei 1612 agar menyunting salinan Sejarah Melayu yang dibawa oleh Orang Kaya Sogoh dari Goa/Gowa.
           Ketika itu Sultan Johor Lama, Sultan Alauddin Riayat Syah ibni Sultan Abdul Jalil Syah telah ditahan di Istana Raja Acheh, Raja Iskandar Muda. Sejarah Melayu Sulalatus Salatin dianggap penting kerana ia memberikan adat istiadat kerajaan, susunan raja Melayu dan sejarah kerajaan Melayu dan boleh dikatakan menyerupai konsep Sejarah Sahih China, di mana pada setiap pertukaran Dinasti di China, sejarah Dinasti sebelumnya akan ditulis dan disimpan.

              Sulalatus Salatin juga ada mengisahkan mengenai kisah peminangan Puteri Gunung Ledang yang mempunyai 7 syarat. Antara syarat tersebut adalah jambatan emas dan perak dari istana Melaka ke Gunung Ledang, tujuh dulang hati nyamuk dan hati hama, setempayan air mata dara sunti, setempayan air pinang muda dan semangkuk darah raja muda.  
http://www.youtube.com/watch?v=ORiUAvelvx8

Hikayat Merong Mahawangsa


Hikayat Merong Mahawangsa

 Pada tahun 120, Empayar Rom ketika itu di bawah pemerintahan Hadrian sementara di negara China, Dinasti Han merupakan sebuah empayar yang kuat dan telah memperluaskan pemerintahannya ke negara Asia Tengah. Semasa angkatan Rom sedang membaik pulih kapal mereka di Goa, mereka meminta pertolongan Merong Mahawangsa mengiringi Putera Rom ke Langkasuka (dikatakan terletak di utara Malaysia) untuk berkahwin dengan seorang Puteri China yang cantik dari Dinasti Han.
          Bagaimanapun, puak lanun dari Garuda mempunyai perancangan yang berbeza. Mereka memutuskan untuk menculik Puteri China dan menjadikannya sebagai tebusan. Di hujung pengairan Selat Melaka, Merong Mahawangsa dan angkatannya diserang oleh Garuda. Maka, adalah tugas Merong Mahawangsa untuk menyelamatkan Puteri China dan menyatukan baginda dengan Putera Rom bagi sebuah perkahwinan yang menemukan dua tamadun besar dari negara Timur dan Barat.

Berikut adalah trailer filem Hikayat Merong Mahawangsa yang dihasilkan oleh Yusry Abdul Halim. http://www.youtube.com/watch?v=RuzUuM7utqM


Hikayat Indera Nata
Kisah bermula bermula apabila Indera Jenaka tiba ke negeri Rom setelah sekian lama mengembara dan sampai ke rumah bondanya Si Batu Kembar. Bondanya bertanya tentang Si Piatu. Indera Jenaka memberitahu bahawa Si Piatu itu sebenarnya adalah Indera Nata yang berani dengan segala binatang buas dan boleh bercakap dengan segala binatang. Indera Nata telah menyeberangi lautan dengan bantuan ular sakti ke negeri Pattani. Indera Nata juga telah menyelamatkan Indera Jenaka daripada dibaham binatang buas. Tuanku Syah Alam mengkagumi Indera Nata apabila mendengar cerita daripada Indera Jenaka. Kisah selanjutnya, Indera Nata pergi mengembara dan ternampak sebuah bukit yang terlalu tinggi dan terdapat sebuah rumah di situ. Di sebelah rumah tersebut terdapat sebuah mahligai dan dia melihat tujuh orang puteri di dalamnya. Indera Nata memperkenalkan dirinya sebagai anak Raja Rom dan memberitahu tujuannya datang atas perintah ayahandanya mencari gajah bergadingkan emas. Puteri-puteri itu gembira dengan kedatangan Indera Nata dan memperkenalkan diri mereka yang berasal dari negara yang berlainan. Salah seorang puteri tersebut iaitu Tuan Puteri Cendera Kesuma memberitahu mereka telah ditawan oleh sepasang suami isteri raksasa untuk dimakan apabila mereka dewasa. Puteri Cedera Kesuma bercadang meminta pertolongan raksasa untuk mencari gajah bergading emas bagi membantu Indera Nata mendapatkan gajah itu segera. Apabila raksasa pulang, Indera Nata disembunyikan di dalam peti emas dan puteri-puteri itu membuat helah kepada raksasa dengan mengatakan jika hendakkan mereka cepat dewasa dan boleh dimakan hati mereka , perlulah mencari gajah bergading emas. Raksasa pergi ke hutan mencari gajah bergading emas dan secara kebetulan terserempak dengan Raja Rom yang menaiki gajah bergading emas dan pengikut-pengikutnya pergi berburu . Raksasa berasa gembira dan telah membunuh mereka semua dan membawa balik gajah bergading emas.
            Sekali lagi Tuan Puteri Cendera Kesuma membuat helah supaya raksasa mencari kijang putih bertanduk emas dan memberikan kain hitam untuk dicuci sampai putih sebagai tanda sayang raksasa kepada mereka. Raksasa lelaki keluar mencari kijang putih bertanduk emas sementara raksasa perempuan pergi mencuci kain hitam supaya menjadi putih. Pada masa itulah, Indera Nata membawa ketujuh-tujuh puteri melarikan diri dengan menaiki gajah bergading emas bersama semua harta dalam mahligai itu.Kedua-dua raksasa itu gagal mencari kijang putih bertanduk emas dan memutihkan kain yang hitam, mereka kembali ke mahligai dan mendapati gajah bergading emas dan ketujuh-tujuh puteri telah hilang. Kedua-dua raksasa terlalu marah dan segera mengikuti kesan tapak kaki gajah dan akhirnya ternampak ketujuh-tujuh puteri bersama Indera Nata di atas gajah. Indera Nata dan ketujuh-tujuh puteri menangis ketakutan apabila mendengar suara raksasa sehingga sampai ke tepi pantai.
           Indera Nata meminta Betara Gangga dengan menggunakan gemala hikmat dan Betara Gangga mengarahkan ular sakti dan naga membawa Indera Nata dan ketujuh-tujuh puteri menyeberangi lautan. Ular sakti dan naga tersebut membawa mereka semua ke seberang. Raksasa yang tiba di tepi pantai cuba menarik Indera Nata dan ketujuh-tujuh puteri di seberang tetapi ular sakti dan naga telah menarik raksasa ke tengah laut menyebabkan kedua-dua raksasa itu mati. Indera Nata bersama ketujuh-tujuh puteri telah berjalan selama tujuh hari tujuh malam sehingga sampai ke rumah bondanya Tuan Puteri Cenderawati. Bondanya sangat gembira melihat kedatangan mereka. Indera Nata menceritakan semua peristiwa yang berlaku dan ketujuh-tujuh puteri bercerita tentang diri mereka kepada Tuan Puteri Cederawati. Mereka semua tinggal bersama Tuan Puteri Cenderawati.

Hikayat Aceh

Di bahagian awal penceritaan hikayat ini adalah mengenai Raja Indera Syah yang diterima oleh Maharaja Cina dengan segala kehormatan. Maharaja telah menyerahkan kepadanya segala peninggalan Raja Iskandar. Istana yang telah dibina untuk dia tinggal bersama-sama pengikutnya. Raja Indera Syah juga mempunyai permaisuri yang bernama Nur Kamarain. Selama tinggal di negeri Cina, Puteri Nur Kamarain hamil dan ketika mencapai sembilan bulan kandungannya, dia memikirkan faedah yang akan diperolehinya jika anaknya yang berketurunan dari raja yang besar dapat dilahirkan di sana. Raja Syah Muhammad hairan melihat Puteri Nur Kamarain (bahagian cerita yang hilang). Raja Syah Muhammad menyuruh orang untuk menebang buluh dan di dalam buluh itu telah keluar seorang perempuan yang elok parasnya iaitu anak bidadari. Puteri ini bernama Tuan Puteri Dewi Indera telah dibawa ke istana di atas gajah ringga sambil diiringi oleh dayang-dayang. Sesampai disana dia disambut dengan penuh kehormatan. Raja Syah Muhammad telah berkahwin dengannya dan setelah berapa lamanya mereka mendapat dua orang anak iaitu lelaki dan perempuan. Anak lelakinya bernama Sultan Ibrahim dan anak perempuan bernama Sapiah.
            Puteri Dewi Indera mempunyai bulu roma putih pada dagu kanannya, yang tidak disukai oleh Raja Syah Muhamad. Raja Syah Muhamad membantun bulu roma itu ketika puteri sedang tidur, malangnya telah keluar tiga titik darah putih dari liang roma dagu puteri itu. Puteri terperanjat lalu meninggal dunia. Raja Syah Muhamad berasa sangat menyesal di atas perbuatannya itu. Tidak lama kemudian Raja Syah Muhammad dan Raja Syah Mahmud berangkat dengan rakyatnya ke Seracan untuk bermain-main. Raja Syah Muhammad tidak mahu meninggalkan tempat tersebut kerana terdapat sebuah kolam yang luas berair jernih. Di dalam dan sekeliling kolam itu terdapat berbagai- bagai jenis bunga. Raja Syah Mahmud mengarahkan orang untuk membina balai perhentian di tempat tersebut. Ketika berada di kolam itu, Raja Syah Mahmud telah melihat anak bidadari yang mandi di kolam tersebut. Raja Syah Mahmud telah mencari idea untuk mendapatkan seorang bidadari dan dia telah mencuri baju terbang bidadari tersebut ketika dia sedang mandi. Raja Syah Mahmud memujuk bidadari itu dengan mengatakan bahawa pertemuan mereka itu telah ditentukan oleh kehendak Tuhan. Puteri Bonsu iaitu bidadari tersebut telah dibawa di atas gajah ke istana, dan Raja Syah Mahmud telah berkahwin dengannya. 
            Hasil perkahwinan tersebut mereka telah mendapat dua orang anak iaitu seorang lelaki dan seorang perempuan. Anak lelaki bernama Raja Sulaiman Syah manakala anak perempuan ialah Arkiah. Puteri Bongsu telah terbang ke udara kerana kesal dengan sikap Raja Syah Mahmud yang telah memungkiri janji dengan menyumpah anaknya itu adalah anak jin atau anak peri. Raja Munawwar Syah telah mengahwinkan cucu lelakinya Raja Sulaiman Syah dan Raja Ibrahim dengan cucu perempuannya, Puteri Arkiah dan Puteri Sapiah. Raja mendapat dua orang anak iaitu Raja Muzaffar Syah dan Raja Syamsu Syah. Raja Munawwar Syah yang telah memerintah di Lamri dan mendapat isteri bidadari yang berketurunan Raja Iskandar Zulkarnain. Oleh Sebab itu, Perkasa ‘Alam (Sultan Iskandar Muda) juga keturunan Raja Iskandar Zulkarnain dan bidadari berdarah putih, dan keturunan Maha Bisnu. 
            Di bahagian seterusnya diceritakan salasilah Perkasa ‘Alam daripada pihak bonda adalah Sultan ‘Inayat Syah, Sultan Firman Syah, Paduka Marhum Sayyid al-Mukammil dan Paduka Syah ‘Alam, bonda Perkasa ‘Alam. Raja Muzaffar Syah yang seibu sebapa dengan Raja Munawwar Syah, mempunyai anak iaitu Raja Syamsu Syah. Salasilah daripada pihak ayah adalah Raja Muzaffar Syah, Raja Syamsu Syah, Sayyid al- Marhum, Paduka Marhum dan Marhum Muda. Raja Muzaffar Syah memerintah di Makota ‘Alam dan Raja Inayat Syah di Dar al-Kamal, dua bahagian di negeri Aceh. Sempadan bagi kedua-dua negeri tersebut adalah sungai. Kedua- dua raja tersebut selalu berperang. Raja Muzaffar Syah mempunyai meriam yang ditawannya daripada Peringgi di Teluk Lmari. Walaupun memiliki meriam itu, dia masih tidak dapat memenangi perang.
           Raja Muzaffar Syah memerintah Aceh Dar as-Salam dengan membuat muslihat mengahwinkan puteranya dengan puteri Raja ‘Inayat Syah. Semasa dalam perarakan masuk mas kahwin ke Dar al-Kamal, pelbagai alatan senjata disembunyikan dan disebabkan muslihat itulah beliau berjaya memerintah Aceh. Beliau akhirnya telah mangkat pada tarikh 919 H dan digantikan oleh putera baginda, Sultan ‘Ali Mughayat Syah. Pada zaman pemerintahanya pula Aceh diserang oleh Sultan Ma’arif Syah yang memerintah Syahr Deli ( Pidie) kerana beliau berasa terhina di atas penolakan peminangan bagi putera beliau. Namun, beberapa lama kemudian Sultan Ma’arif Syah mangkat lalu digantikan oleh putera beliau iaitu Sultan Ahmad. Sultan ‘Ali Mughayat Syah cuba mengambil kesempatan dengan menyerang semula Syahr Deli. Akibatnya Sultan Ahmad ditinggalkan rakyatnya dan telah melarikan diri melalui Merdu ‘Isyaki ke Melaka. Sultan ‘Ali Mughayat Syah yang memerintah Syahr Deli dan telah mangkat dengan memerintah selama 18 tahun. Kemudian digantikan pula oleh putera baginda iaitu Sultan Salah ad-Din pada tahun 937 H. Namun sultan ini sangat lemah dan tidak melaksanakan tanggungjawab sehingga bondanya mengangkat seorang pendatang Agha sebagai mangkabumi dengan gelaran Raja Bongsu’Ala ad- Din dan Salah ad-Din cuba mencari muslihat untuk membunuh Raja Bongsu. Akhirnya Raja Bongsu dibunuh di Kota Batu oleh pengikut raja.
            Paduka Syah ‘Alam (bonda raja) berjanji hendak membalas dendam. Oleh sebab itu mayat Raja Bongsu yang telah dikebumikan di Bait ar-Rijal disuruh dipindahkan oleh ‘Ala ad-Din ke Pulau Sabda dan kemudiannya dibuang ke laut. Paduka Syah Alam dan Sultan Salah ad-Din kemudiannya dikurung. Beberapa hari selepas kejadian ini Salah ad-Din mangkat, setelah memerintah selama 19 tahun (956H) dan digantikan pula oleh Sultan ‘Ala ad-Din Ri’ayat Syah.  Raja ini menghantar penghulu Anbia kepada Raja Besar di Ujung Tanah untuk meminang puterinya. Raja ‘Ala ad-Din akhirnya berkahwin dengan puteri Raja Besar. Semasa hendak melawat mentuanya, didapati bahawa Raja Besar telah melarikan diri. Raja Aceh mengarahkan segala hulubalang supaya mencari mentuanya. Di Seluyut mereka berjumpa dengan Setia Guna ad-Diraja beserta raja Johor dan pengikut baginda. Mereka dibawa menghadap Sultan Aceh dengan harta benda. Semasa angin abik, angkatan belayar kembali ke Aceh. Di tengah jalan, di teluk Sumatera, raja Ujung Tanah dijemput oleh Sultan Aceh untuk dipermuliakan. Setelah lamanya, Sultan ‘Ala ad-Din mangkat (986H) dengan pemerintahan selama 30 tahun dan digantikan oleh putera baginda iaitu Sultan Ali Ri’ayat Syah. Raja ini mempunyai dua orang saudara yang sangat iri hati kepada baginda iaitu raja Ghori (Deli) dan raja Mughal (Pariaman).
           Sultan Mughal sedaya upaya mncuba muslihat untuk menyihir Sultan ‘Ali dan kemudiannya Sultan ‘Ali jatuh sakit. Sultan Ali mendengar perbualan Raja Mughal yang ingun masuk secara rahsia dengan gajah ke anjung istana. Kemudian, Sultan ‘Ali bermesyuarat dengan pembesarnya dan merancang untuk meletakkan senjata ke dalam atap di istana. Tidak lama kemudian, Sultan ‘Ali mangkat pada tahun 994 H. Baginda diganti oleh saudara baginda Sultan Seri ‘Alam. Raja ini sangat pemboros dan ramai yang berpakat untuk menggantikannnya dengan Sultan Zainal-‘Abidin, putera Raja Ghori. Raja ini berada di atas tahkta selam tempoh dua tahun dan pada tahun 997 H digantikan oleh Sultan ‘Ala ad-Din Ri’ayat Syah.
           Semasa pemerintahan Sultan ‘Ala ad-Din Ri’ayat Syah negeri Aceh menjadi sangat makmur kerana pemerintahannya yang adil dan alim. Raja ‘Abdul Jalil menghantar utusan kepada Syah ‘Alam untuk meminang puterinya iaitu Puteri Raja Indera Bangsa kepada Raja Mansur Syah. Seterusnya diceritakan pula tentang adat perkahwinan iaitu di bawah pimpinan Raja Permaisuri yang telah menghantar alat-alat perkahwinan kepada bakal pengatin baru. Raja Permaisuri disuruh bertanya kepada Syah Alam untuk menentukan hari perkahwinan dan kedua-dua raja ini telah membuat persediaan yang rapi. Tuan Puteri Raja Indera Bangsa dikenakan pakaian yang indah dan disandingkan dan kedua-dua raja ini dikahwinkan mengikut adat-istiadat. Setelah seberapa lamanya, maka puteri itu pun hamil dan selama puteri itu hamil, negeri berada dalam keadaan aman dan harmoni. Sewaktu puteri hamil juga banyak mimpi-mimpi yang pelik dialami oleh puteri. 

            Pada suatu hari ketika maghrib, puteri sakit hendak beranak dan ketika itu juga diceritakan kejadian aneh berlaku. Pada waktu ‘Isyak kejadian berlaku dengan halilintar membelah langit, kilat sabung-menyabung, guruh menderu, bumi bergerak selaku gempa, hujan rintik- rintik dan angin taufan bertiup sehingga gelap-gelita. Keesokan harinya datang hakim Mahmud untuk mengucapkan selamat kepada sultan dan keramaian diadakan. Ketika berumur tiga tahun Syah Alam telah menukar nama anaknya daripada Zainal Abidin atau Raja Silan kepada Raja Munawwar kerana moyangnya terdahulu juga bernama Raja Munawwar Syah. 


Estetik dalam Karya Agung

ESTETIK DALAM KARYA AGUNG

Konsep keindahan Melayu Klasik
Karya sastera memang mempunyai nilai estetik, sama ada tahap tinggi atau bertaraf rendah. Nilai estetik ini seharusnya dapat menikmati sebagai nikmat ketika membaca, menghayati dan memahami setiap hasil karya. Begitulah, bagi karya novel, cerpen, puisi (pantun, syair, gurindam, seloka dan sajak) drama dan sebagainya ada terselit nilai-nilai estetika dan keindahan.
Secara umumnya perkataan estetika dalam bahasa Yunani ialah aesthesis yang membawa maksud hal-hal yang dapat diserapkan oleh pancaindera atau lebih khusus lagi membawa maksud ‘kepekaan’ manusia terhadap sesuatu gaya penulisan. Estetik juga boleh diertikan sebagai persepsi pancaindera (sense of perception), iaitu merupakan istilah estetika yang digunakan untuk  kajian falsafah. Selain itu, estetika juga membawa banyak pengertian daripada ramai tokoh falsafah. Ahli falsafah Jerman bernama Alexander Baumgarten (1714-1716) adalah orang pertama yang memperkenalkan perkataan aisthetika.
Estetik adalah rasa indah pada umumnya dan tentang kesenian pada khususnya. Pandangan mengenai falsafah dan estetika sangat berhubung rapat dengan kesenian. Apabila disentuh tentang keindahan, maka secara langsung akan diperkatakan perkara berkaitan seni dan kesenian Estetika secara umumnya bermaksud keindahan. Oleh sebab itu, estetika merupakan satu cabang yang sangat dekat dengan falsafah seni. Nilai estetika itu sendiri melibatkan seni dan  keindahan. Apabila dilihat dari konsep yang berkaitan dengan karya, kita dapat mengaitkan unsure ini dengan karya yang dihasilkan iaitu penghasilan bahasa yang estetik iaitu indah dan berseni. Secara umumnya, estetika dikaitkan dengan karya seni manusia atau mengenai alam semesta.
                William Haverson mengatakan estetika adalah segala hal yang berhubungan dengan sifat dasar nilai-nilai non-moral suatu karya seni. Estetika sering diungkapkan sebagai persamaan makna seni, tetapi ia berbeza dengan ‘falsafah keindahan’, kerana estetika tidak semata-mata menjadi permasalahan falsafah. Di dalamnya menyangkut perbahasan ilmiah berkaitan dengan karya seni, yang merangkumi bidang ilmiah, antaranya meliputi perbincangan tentang keindahan dalam seni atau pengalaman estetik, gaya atau aliran seni, perkembangan seni dan sebagainya. Secara langsung pengkajian falsafah estetika bersangkutan dalam bidang-bidang seperti psikologi, sosiologi, antropologi dan lain-lain yang bersangkutan,
 Selain itu, estetika juga dapat dikaitkan sebagai keindahan yang berdasarkan penglihatan iaitu seni rupa dan keindahan yang boleh didapati melalui pendengaran contohnya, muzik. Oleh sebab itu, keindahan dapat diertikan sebagai keindahan yang meliputi aspek keindahan seni, keindahan alam, keindahan moral, dan keindahan intelektual. Estetika sebagai keindahan dan keagungan. Estetika juga merupakan sebahagian penciptaan simbol- simbol yang wujud dari perasaan manusia sebagai hasil kesenian dan juga sesuatu yang mewakili perasaan amnesia. Maksudnya, estetika bersifat simbolisme iaitu simbol-simbol yang dimaksudkan bukan sahaja hasil karya seni lukis tetapi hasil binaan yang mempunyai simbolik tersendiri hasil ciptaan manusia. Sebagai contoh, seni binaan bangunan yang kaya dengan simbol dan keindahan tersendiri seperti rekaan bangunan Menara Petronas, Kuala Lumpur.
Perkataan keindahan atau kata dasarnya indah merupakan salah satu istilah pokok dalam sistem estetika kesusasteraan Melayu. Konsep keindahan dalam tradisi dan budaya Melayu menurut V.I. Braginsky dalam Aminudin Mansor ialah terdapat tiga aspek yang jelas dinyatakan dalam karya sastera menerusi penggantian perkataan indah dengan kata yang sama maksud. Menurutnya lagi, keindahan sesuatu karya sastera dipercayai mampu mempengaruhi jiwa seseorang, mempunyai kuasa penyembuh tetapi akibat daripada keindahan itu lebih penting iaitu manfaat yang terselindung di sebaliknya. Misalnya, pembaca akan berasa tenang atau sebaliknya bergantung kepada keadaan jiwa seseorang itu ketika menghayatinya.
Aspek pertama yang akan dibincangkan ialah berhubung dengan asal usul keindahan. Pengertian indah dipadankan dengan cara tertentu melalui kuasa Tuhan atau kekayaan Allah. Ianya meliputi kekuasaan Allah mencipta sesuatu yang tidak terbatas. Contohnya kehadiran pelbagai kehidupan di muka bumi, sistem cakerawala, keindahan alam semula jadi dan sebagainya sehinggakan yang tidak mampu ditanggapi oleh akal manusia biasa.
Kedua, estetika Islam juga membezakan keindahan mutlak daripada keindahan fenomena dengan menggunakan perkataan elok dan indah dalam karya sastera dan karangan tasawuf Melayu. Manakala, aspek keindahan ketiga ialah estetik atau keindahan tersembunyi, tetapi bentuk iaitu susunan kata yang baik, makna yang berlapis-lapis mampu menyerlahkan keindahan sehingga dapat dihayati. Tanpa bentuk yang baik pasti isi kandungan dalam sesebuah karya tidak mempunyai daya tarikan. (Aminudin Mansor, 2012).
Estetik dalam Sulalatus Salatin
Unsur estetik merupakan satu unsur keindahan dalam berbahasa iaitu dengan memberikan sifat manusia kepada benda lain. Unsur personafikasi yang dapat dilihat dalam karya Sulalatus Salatin ialah:
“rupa tunggul panji-panji seperti awan berarak; rupa payung segala  raja-raja”
                                                          (Muhammad Haji Salleh, 1997: 26)
Dalam ayat di atas, pengarang telah menggunakan kata kerja berarak yang dilambangkan sebagai unsur personafikasi kepada awan. Awan merupakan kata nama yang tidak bernyawa, tetapi diberi sifat manusia kepadanya. Unsur ini digunakan untuk menunjukkan keindahan bahasa.
·         Penggunaan Bahasa Istana
Tidak dinafikan penggunaan bahasa istana di dalam karya bahasa Melayu Klasik kerap berlaku berbanding dalam karya Melayu Moden. Watak utama di dalam karya bahasa Melayu klasik adalah terdiri daripada watak istana yang melibatkan sultan, permaisuri, anakanda, dayang, pembesar, dan sebagainya. Oleh hal yang demikian, penggunaan bahasa istana amat diperlukan untuk mewarnai karya sastera tersebut agar lebih menarik dengan keindahan bahasa istana yang sangat lembut dan berlapik.  Penggunaan bahasa istana juga diperlukan dalam karya bahasa Melayu klasik bagi mengisahkan cerita-cerita yang membabitkan keluarga diraja. Perkara ini dapat dijelaskan lagi menerusi contoh ayat yang dipetik daripada Hikayat hang Tuah yang dikemukakan oleh Kassim Ahmad yang berbunyi:
Maka pada ketika itu juga baginda pun melengkapi anakanda baginda itu dengan inang pengasuh dan dayang-dayang sepertinya. Maka tuan putera Kemala ratna Pelingan dipeluk cium dan ditangisinya oleh ayahanda baginda.                             
                                                                                              (Kassim Ahmad, 1997 :5)
Namun begitu, penggunaan bahasa istana ini kurang digunakan di dalam bahasa Melayu Moden. Hal ini telah dibuktikan apabila karya yang ditulis menggunakan bahasa Melayu Moden kurang menggunakan tema keluarga diraja. Kebanyakan penulis akan menggunakan tema berkaitan dengan masyarakat moden yang tidak akan dikaitkan dengan keluarga diraja seterusnya penggunaan bahasa yang indah seperti bahasa istana tidak dapat dikekalkan dan semakin ditinggalkan oleh masyarakat Melayu Moden.
                Penggunaan ayat yang panjang juga merupakan salah satu unsur estetik dalam karya agung iaitu salah satu aspek yang dapat membezakan bahasa Melayu Klasik dengan bahasa Melayu Moden. Ciri ini boleh dilihat melalui beberapa ayat yang terkandung di dalam Hikayat Hang Tuah iaitu:
Apabila tuan puteri dan segala isi istana itu mendengar bunyi-bunyian dan melihat segala perintah dewa-dewa turun terlalu banyak datang dengan pakainnya terlalu indah-indah- rata terang itu pun dengan perhiasannya keemasan-datang mendapatkan Sang Perta Dewa itu bertatahkan ratna munu manikam, maka Tuan Puteri Pelinggam pun tahulah akan Sang Perta Dewa itu anaknya besar turun dari keinderaan.
                                                                                           (Kassim Ahmad, 1997: 6)
Contoh ayat di atas jelas menunjukkan penggunaan bahasa yang meleret-leret dalam Hikayat Hang Tuah. Ayat yang panjang merupakan satu unsur seni bahasa yang mampu menjadikan sesebuah karya menjadi menarik. Ianya juga dipercayai berpunca daripada gaya bahasa hiperbola yang biasa terdapat di dalam hasil sastera klasik. Gaya bahasa hiperbola bermaksud sesuatu perkara itu diceritakan secara berlebih-lebihan. Tujuan utama penggunaan gaya bahasa ini adalah untuk menekankan keistimewaan sesuatu benda atau perkara. Selain itu, penggunaannya juga dapat meninggalkan kesan yang mendalam kepada pembaca kerana melalui penggunaan hiperbola, pembaca akan dibawa bersama untuk menghayati sesuatu cerita kerana penggunaan gaya bahasa hiperbola dapat membantu pembaca menghayati sesuatu peristiwa dengan lebih mendalam. Melalui contoh yang diberi di bawah, jelas kelihatan daripada keindahan bahasa atau unsur estetik yang digarap oleh pengarang bagi mewarnai hikayat Hang Tuah menggunakan unsur hiperbola.
“Segala perintah dewa-dewa turun terlalu banyak datang dengan pakaian terlalu indah-indah-rata terbang itu pun dengan perhiasannya keemasan”.
                                                    (Kassim Ahmad, 1997: 6)
 Selain itu, dalam karya klasik atau karya agung juga turut menggunakan penggunaan imbuhan ‘nya’ untuk mengekalkan unsur estetik dalam karya. Penggunaan imbuhan ‘nya’ boleh digunakan bagi menggantikan ganti nama yang diulang beberapa kali. Ganti nama tunjuk atau perkataan-perkataan yang tidak diperlukan boleh diabaikan bagi tujuan meringkaskan  sesebuah ayat. Penggunaan imbuhan ‘nya’ ini bertujuan mengelakkan daripada kekerapan menggunakan ayat yang panjang seterusnya menjadikan karya tersebut suatu karya yang tidak menarik, menyebabkan pembaca menjadi bosan untuk meminati sesebuah karya. Sebagai contoh ayat yang menggunakan imbuhan ‘nya’ dalam hikayat Hang Tuah ialah:
Maka Sang Sapurba terlalu sukacita melihat isterinya hamil itu. Setelah genaplah bulannya, maka tuan puteri pun berputeralah seorang lelaki, terlalu elok rupanya sikapnya.                                        
                                                                    
(Kassim Ahmad, 1997: 11)

Berdasarkan contoh ayat di atas, menunjukkan penulis telah mengulang sebanyak empat kali imbuhan ‘nya’ dalam satu ayat. Ayat tersebut ditulis sebegitu bagi menjelaskan kepada pembaca bahawa Sang Sapurba mempunyai anak seramai empat orang. Penggunaan ayat yang panjang dan berulang-ulang ini akan menjadikan sesebuah ayat itu berbelit-belit dan sukar difahami. Keadaan ini menunjukkan bahawa penulis sangat bijak menggunakan bahasa dan memperlihatkan unsur estetik dalam karya tersebut. Keindahan karya juga terletak kepada kebijaksanaan penulis untuk menterjemahkan jalan cerita menggunakan seni bahasa yang dapat menarik minat pembaca.